Nav Menu

СОЦІАЛЬНА РОБОТА зі спеціалізаціями "cоціально-правовий захист, соціальна педагогіка, соціальний менеджмент"

Форми навчання: денна, заочна.

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр.

Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням та на умовах оплати навчання.

Вартість навчання у 2016/17 н.р.:
денна форма - 5500 грн. за семестр;
заочна форма - 3080 грн. за семестр.


Посади, які можуть обіймати випускники: соціальний працівник; спеціаліст відділу соціальної служби, служби зайнятості; підрозділів органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді, соціального захисту населення, пенсійного забезпечення та ін.; HR–менеджер (менеджер по роботі з персоналом); менеджер з соціальних PR-технологій; спеціаліст з розробки соціальних проектів; соціальний координатор при сільських радах; консультант, координатор, експерт з соціальної політики; науковий співробітник у галузі соціальної роботи в науково-дослідних установах; практичний психолог; фахівець із реабілітації; психолог-консультант та ін. 

ПСИХОЛОГІЯ зі спеціалізаціями "військова психологія, практична психологія,соціальна педагогіка, клінічна психологія"

Форми навчання: денна, заочна.

Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням та на умовах оплати навчання.

Вартість навчання у 2016/17 н.р.:
денна форма - 5500 грн. за семестр;
заочна форма - 3080 грн. за семестр.


Посади, які можуть обіймати випускники: психолог; психолог-консультант; науковий співробітник; викладач психологічних дисциплін; профконсультант; фахівець з проведення тренінгів; Конфліктолог; Медичний психолог; Військовий психолог; Менеджер-консультант; спеціаліст з профвідбору; спеціаліст-консультант в юридичній та політичній сферах; консультант в дошкільних закладах та закладах для дітей з особливими потребами; спеціаліст по роботі з обдарованою молоддю та ін. 


ДОШКІЛЬНА ОСВІТА зі спеціалізацією "Психологія"

Форми навчання: денна, заочна.

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр.

Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням та на умовах оплати навчання.

Вартість навчання у 2016/17 н.р.:
денна форма - 5500 грн. за семестр;
заочна форма - 3080 грн. за семестр.


Посади, які можуть обіймати випускники: вихователь дітей дошкільного віку; практичний психолог; психолог-консультант; інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку; консультант психолого-медико-педагогічної консультації; вихователь-методист ДНЗ; методист з дошкільного виховання; завідувач дошкільного навчального закладу (дитячих ясел, ясел-садка); інспектор з дошкільного виховання; інспектор з охорони дитинства; педагог-організатор гурткової роботи мистецького спрямування з дошкільниками; працівник Центру розвитку дитини; консультант з раннього розвитку дитини дошкільного віку; бебі-сітер (гувернер, сімейний вихователь); керівник дитячого аматорського колективу (гуртки, секції та ін.), організатор дитячих свят, репетитор з підготовки дітей до навчання у школі та ін.  

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Форми навчання: денна.

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр.

Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням та на умовах оплати навчання.

Вартість навчання у 2016/17 н.р.:
денна форма - 5500 грн. за семестр.


Посади, які можуть обіймати випускники: вчитель початкової школи; вчитель англійської мови у початковій школі та ін.