Nav Menuна денну та заочну форму навчання:
з 12 липня до 18-00 26 липня 2017 року;

для осіб, які мають складати вступні екзамени (на скорочений термін навчання на основі диплома молодшого спеціаліста, та на другу вищу освіту):
з 12 липня до 18-00 20 липня 2017 року.


на денну та заочну форму навчання за освітнім ступенем "Магістр":
з 12 до 18-00 20 липня 2017 року;

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання подають заяви тільки в електронній формі .

Усі інші категорії вступників подають заяви в паперовій формі. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) та форму навчання. Також під час подання заяв про участь у конкурсному відборі до НДУ ім.М.Гоголя, вступник зазначає у кожній заяві пріорітетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв. Пріорітетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник особисто додає:
- заяву про участь у конкурсному відборі до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у паперовому або електронному варіанті, у якій вказує напрям підготовки та форму навчання.
 
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
- копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
- копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності); 
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2016 році та 2017 році.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.