Nav Menu


Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя створена 26 серпня 2002 року. На сьогодні до складу кафедри входять: один доктор наук, десять кандидатів наук та три асистенти.

Наукова проблема над якою працюють викладачі кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи – це «Професійна підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору».


Криловець Микола Григорович – завідувач кафедри

Завідує кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи з 2013 р. доктор педагогічних наук, професор Криловець Микола Григорович (1950 року народження). Закінчив природничо-географічний факультет (1976 р.) Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова). Кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми освіти і виховання в діяльності першого російського педагогічного товариства» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захистив у 1990 р. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Система методичної підготовки майбутніх вчителів географії» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

Працює у Ніжинській вищій школі з 1983 р. на посадах асистента (1983-1990 рр.), старшого викладача (1990 р.), доцента (1991-2009 рр.), професора (2009-2013.), завідувача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (2013 р.). Відмінник освіти України. Стаж науково-педагогічної роботи М.Г. Криловця складає понад 30 років.

Основний напрямок наукових інтересів – методичні засади підготовки майбутніх педагогів. Результати своїх досліджень представив у понад 130 публікаціях, серед яких наукові статті, навчально-методичні посібники, навчальні програми та методичні рекомендації.

Для студентів напряму підготовки та спеціальності «соціальна педагогіка» викладає навчальні дисципліни: «Людина у сучасному соціумі», «Формування здорового способу життя», «Методологічні проблеми соціальної педагогіки» тощо. Успішно керує дипломними та магістерськими роботами студентів, 3 дисертаційними дослідженнями аспірантів. Постійно бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях.
Борисюк Світлана Олексіївна

Доцент кафедри Борисюк Світлана Олексіївна (1959 року народження) закінчила Бродівське педагогічне училище на Львівщині в 1978 р., а у 1983 році – Київський державний педагогічний інститут ім. О.М .Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова) за спеціальністю “педагогіка і психологія”, та отримала кваліфікацію “викладач-дослідник з педагогіки і психології”. Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування у студентів педучилища вміння навчати дітей вчитися (на матеріалі вивчення педагогічних дисциплін)”, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки в 1994 році. Працює у Ніжинській вищій школі з 1988 року на посадах асистента (1988-1990 рр.), старшого викладача (1990-1998 рр.), доцента (з 1998 р.). Нині працює доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Має 54 публікації (як одноосібні, так і в співавторстві), серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації. Основний напрямок наукового дослідження – підготовка фахівця соціально-педагогічної сфери до консультативної роботи.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка» викладає навчальні дисципліни: “Основи соціально-педагогічних досліджень”, “Соціально-педагогічне консультування”, “Соціально-педагогічна робота з адиктивно узалежненими сім’ями ” та інші. Щороку здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів денної та заочної форми навчання.
Володченко Жанна Михайлівна

Доцент кафедри Володченко Жанна Михайлівна (1954 року народження) закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя у 1975 р. В 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Виховання естетичних потреб у підлітків” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Працює у Ніжинській вищій школі з 1975 р. на посадах викладача (1975-1984 рр.), старшого викладача (1984-1986 рр.), доцента (з 1986 р.). Відмінник народної освіти України. З 1985 по 2006 рр. – завідувач кафедри вокально-хорової майстерності. Нині працює доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Має 87 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації. Основний напрямок наукового дослідження реалізує в рамках міжнародного проекту “Майбутнє починається сьогодні ” – превентивне виховання підлітків.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” викладає навчальні дисципліни: “Теорія та історія соціального виховання”, ”Етика соціально-педагогічної діяльності”, “Історія педагогіки”, “Менеджмент соціальної роботи” та інші, керує дипломними роботами студентів денної та заочної форми навчання.
Зінченко Тетяна Василівна

Асистент кафедри Зінченко Тетяна Василівна (1965 року народження) закінчила природничо-географічний факультет Ніжинського педагогічного інституту імені М.В. Гоголя у 1988 році. Із 2002 по 2005 роки навчалася в аспірантурі НДУ ім. М.Гоголя за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Основний напрямок наукових досліджень – особливості профорієнтаційної роботи центру зайнятості. Свої наукові доробки Тетяна Василівна висвітлила в 20 наукових та науково-методичних публікаціях. Працює над закінченням дисертаційного дослідження на тему: „Тенденція професіоналізації вищих рівнів освіти Австрії в умовах європейської інтеграції”.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” Зінченко Т.В. веде практичні заняття з таких начальних дисциплін, як: “Людина в сучасному соціумі”, “Вступ до спеціальності”, ”Етнопедагогіка”, ”Основи профорієнтаційної роботи” та інші.
Качалова Тетяна Василівна

Доцент кафедри Качалова Тетяна Василівна (1962 року народження) закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя у 1985 р. В 1992 захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування естетичної культури учнів СПТУ засобами комплексного впливу мистецтв ” за спеціальністю 13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки, з 2005 року – доцент. Працює у Ніжинській вищій школі з 1985 р. на посадах викладача (1985-1994 рр.), старшого викладача (1994-2003 рр.), доцента (з 2003 р.). Основний напрямок наукових досліджень – теорія та історія педагогіки. У своєму науковому доробку має більше 26 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” викладає навчальні дисципліни: “Основи корекційної педагогіка”, “Основи красномовства” та інші, керує дипломними та магістерськими дослідженнями студентів, а також дисертаційним дослідженням аспіранта.