Nav Menu

На виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України з 2006 року впроваджується принципово новий вид виконання військового обов’язку – добровільна служба у військовому резерві. Підготовка резервістів повинна забезпечити формування військово-навчальних ресурсів для забезпечення потреб Збройних Сил. Враховуючи те, що на території регіону військові навчальні заклади, які здатні проводити підготовку резервістів відсутні, то це завдання покладено на кафедру військової підготовки Сумського державного університету.
Кафедра військової підготовки Сумського державного університету надає освітні послуги з військової підготовки за програмою офіцерів запасу відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами), сумісних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів” та від 14.12.2015 №719/1289 "Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу".
Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.
Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі КВП СумДУ протягом 2-ох років навчання.
Порядок організації та проведення військової підготовки передбачається відповідним договором між СумДУ та ВНЗ і відповідним контрактом між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором СумДУ.
Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки та комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, залучаються до проходження підсумкового 30-добового навчального збору, передбаченого програмою військової підготовки.
Навчальний збір організовується після закінчення навчання на КВПСумДУ у поточному році та завершується складанням громадянами випускного екзамену.
Після складання випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.
На громадян, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.
Громадянам, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.