Nav Menu

Соціальна робота — це визнана в усьому світі назва спеціальності, основою якої є виявлення гуманного ставлення людини до людини. Вона відрізняється від філантропії, благодійництва та подібних видів діяльності своєю орієнтацією не тільки на допомогу у вирішенні проблем окремої людини чи групи людей, але й розвиток у них здатності подолання труднощів у подальшому і вироблення навичок самодопомоги.
У червні 2002 року Міжнародна Асоціація соціальних працівників та Міжнародна асоціація Шкіл соціальної роботи ухвалили міжнародне визначення соціальної роботи, яке, на думку його авторів, можна застосувати в будь-якому регіоні чи країні. Це визначення сформульоване так: «Професія «соціальний працівник» заохочує соціальні зміни, вирішення проблем у людських стосунках, просуває ідею наснаження та визволення людей з метою покращання людського життя. Використовуючи теорії людської поведінки та соціальних систем, соціальна робота виникає там, де має місце взаємодія людей з їхнім оточенням. Фундаментальними в соціальній роботі є принципи соціальної справедливості та дотримання людських прав».
До цього визначення додано коментар: «Соціальна робота, здійснювана у різних формах, має місце там, де відбуваються численні комплексні взаємодії між людьми та їхнім середовищем. Місія соціальної роботи — надавати можливість людям якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій. Професійна соціальна робота спрямована на вирішення проблем та зміни. Соціальні працівники, таким чином, є «агентами» змін у суспільстві, а також у житті людей, сімей та громад, яким вони послуговуються».
Визначальною рисою соціальної роботи є те, що вона захищає інтереси людей, котрі мають нерівні потенційні можливості у порівнянні з іншими через хвороби, вади, бідність, кризові ситуації, в яких вони опинилися.
Мета соціальної роботи полягає у регулюванні правових, економічних стосунків людини з суспільством, наданні їй допомоги та підтримки в подоланні проблем, що виникли, гідному самоутвердженні й повноцінному житті.
Виходячи з мети, завдання соціальної роботи можна сформулювати так:

 • розширення можливостей та самостійності клієнтів у подоланні їхніх проблем;
 • установлення зв'язків клієнтів із системами, які мають необхідні ресурси, надають послуги;
 • сприяння ефективному та гуманному функціонуванню цих систем;
 • сприяння розвитку служб, які відповідають потребам клієнтів;
 • вплив на соціальну політику.

Відповідно, професійними функціями фахівця із соціальної роботи є:

 • допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом надання соціальних послуг або заходів соціальної підтримки;
 • захист прав та представлення інтересів клієнтів у різних інстанціях;
 • розробка та реалізація соціальних програм та проектів;
 • надання консультацій, вирішення конфліктних ситуацій, контроль за дотриманням соціальних норм та гарантій;
 • сприяння попередженню та подоланню негативних явищ у суспільстві.

Після завершення навчання за спеціальністю «соціальна робота» ти зможеш обіймати такі посади як:

 • соціальний працівник;
 • спеціаліст відділу соціальної служби, служби зайнятості, підрозділів органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді, соціального захисту населення, пенсійного забезпечення та ін.;
 • HR–менеджер (менеджер по роботі з персоналом);
 • менеджер з соціальних PR-технологій;
 • спеціаліст з розробки соціальних проектів;
 • соціальний координатор при сільських радах;
 • консультант, координатор, експерт з соціальної політики;
 • науковий співробітник у галузі соціальної роботи в науково-дослідних установах;

працювати у таких установах як:

 • органи державного та регіонального управління;
 • державна служба зайнятості (мережа центрів зайнятості);
 • мережа обласних та міських управлінь і районних відділів соціального захисту населення;
 • територіальні центри соціального обслуговування населення, відділення соціальної допомоги;
 • система соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • соціологічні, психологічні та реабілітаційні центри;
 • кадрові служби в державних та комерційних організаціях;
 • громадські та благодійні організації;
 • рекламні агенції та відділи;
 • рекрутингові компанії;
 • медіа-служби.