Nav Menu
Професійна підготовка фахівців здійснюється кафедрами: соціальної педагогіки і соціальної роботи, загальної та практичної психології, дошкільної освіти, психології, педагогіки. Зі студентами працюють досвідчені викладачі (професори, доценти, кандидати наук) Є.І.Коваленко, М.В.Папуча, А.І.Конончук, Н.П.Пихтіна, О.П.Щотка, М.Д.Бойправ, С.О.Борисюк, Ж.М.Володченко, О.П.Никоненко, Н.О.Падун, В.М.Благінін та ін. Факультет психології та соціальної роботи співпрацює зі Школою соціальної роботи імені В.І.Полтавця НаУКМА, Ужгородським, Тернопільським, Волинським, Запорізьким університетами, Київським національним педагогічним університетом імені М.Драгоманова, Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Інститутом психології ім. Г.С. Костюка, Інститутом проблем виховання АПН України, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та багатьма іншими навчальними і науковими організаціями та установами.

 

У процесі навчання обов'язковим є проходження практик протягом усього періоду здобуття фахової підготовки, яка об'єднує такі її види, як ознайомча, волонтерська, діагностична, соціально-педагогічна, психолого-педагогічна та стажувальна. Базами для неї є дошкільні, загальноосвітні та позашкільні заклади, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центр ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів, служба у справах дітей, дитячий будинок-інтернат, соціальний притулок.

 

50% студентів-першокурсників денної форми навчання до вступу в університет проходять різні форми допрофесійної підготовки, є випускниками ліцеїв, гімназій. Ґрунтовна довузівська підготовка значної кількості студентів сприяє розвитку їх високої пізнавальної активності. Про це свідчать результати участі студентів факультету в II турі Всеукраїнської олімпіади з соціальної педагогіки та психології, Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференціях і семінарах.